Bestuur

Bestuursleden van Stichting Flores werken op vrijwillige basis. Zij krijgen geen vergoeding voor kosten en uren. We doen jaarlijks verslag van de ontvangen donaties en van de besteding van de donaties.

Bestuur vanaf januari 2019, van links naar rechts:

  • Mieke van Beeren (voorzitter)
  • Hedwig Paesbrugge (secretaris, juridische kennis goede doelen)
  • Joan Veling (penningmeester)

 

Bestuur van 2014 t/m 2018, van links naar rechts:

  • Clementine van Zeijl (vormgeving)
  • Irene Veling (secretaris)
  • Hedwig Paesbrugge (juridische kennis goede doelen)
  • Mieke van Beeren (voorzitter)
  • Fiona Suwandy (penningmeester)