Wat we doen

Stichting Flores Schoolproject levert de financiële middelen voor kinderen, komende van onze scholen uit Wawa, Nio en Matago om middelbaar onderwijs te kunnen volgen. Afhankelijk van de financiële situatie van de ouders wordt een gedeelte of het gehele schoolgeld voor junior highschool en senior highschool betaald . Met onze financiële steun willen we kinderen op weg helpen naar een mooie en zelfredzame toekomst.

Lees meer over hoe we dit aanpakken, over de eerste negen jaar en over ons bestuur.