De eerste negen jaar

Eerste schoolproject in Zeu

In 2009 is Stichting Flores Schoolproject opgericht om samen met de Australische organisatie Flores Village Partners (voorheen CBBI) een eerste schoolproject in Zeu op het Indonesische eiland Flores te realiseren. Het was een klein project met een groot ideaal. Een school bouwen in een afgelegen gebied, waar de kinderen niet naar school konden, om de kinderen scholing en daarmee een kans op een betere toekomst te geven. In Zeu heeft de Flores Schoolproject de bouw van één van de eerste vier klassen kunnen betalen. Inmiddels staat er een volledige  lagere school, hebben de lokale autoriteiten de school overgenomen en zijn er ook klassen voor middelbaar onderwijs gebouwd. Het Zeu gebied is de afgelopen jaren  tot meer ontwikkeling gekomen.

2017 De kleintjes in Zeu van 2009 nu naar de middelbare school

Drie lokalen in Wawa

Wawa is een nog meer afgelegen gebied dan Zeu. Door de niet aflatende inzet en energie van de lokale projectmanager Moses Jala is voorjaar 2012 een bamboeklasje neergezet in Wawa. Twee jaar later zijn er drie permanente stenen klassen gebouwd, waarvan één betaald is door Flores Schoolproject en de andere twee door FVP. In 2018 heeft Flores Schoolproject de bouw van de laatste twee stenen klassen gefinancierd. Met de bouw van deze klassen is de school in Wawa voltooid. Ook het gebied in Wawa is de laatste jaren meer ontsloten. Er is een verharde weg aangelegd en er wordt binnenkort een stuwmeer aangelegd ten behoeve van de landbouw.

2018 De school gaat uit. De bouw van de school is klaar.

Twee lokalen in Nio

In het najaar van 2013 is een derde project gestart. In Nio werden twee tijdelijke bamboeklasjes gebouwd.  Zowel in Wawa als in Nio is er bij het bouwen van de bamboeklasjes evenals bij het bouwrijp maken van de grond en het leggen van de fundering  veel werk gedaan door de lokale bevolking. Zij wilden graag meewerken om hun kinderen een school en daarmee meer toekomstperspectief te bieden. In 2015 zijn in Nio vijf klassen gebouwd waarvan twee door de Flores Schoolproject betaald. Het bekleden van het grote traditionele dak met riet was een prachtig voorbeeld van de samenwerking van de hele gemeenschap en hun inzet voor de toekomst van hun kinderen. Naast een prachtig gebouw zijn de vorderingen op het gebied van het onderwijs misschien nog wel belangrijker. De klassen in Nio hebben regionaal gezien de beste resultaten behaald in alle vakken, behalve op religie. Een pluim voor de projectleider Moses, die zich onafgebroken inzet het onderwijs op hoog niveau te brengen.

Foto’s van Nio 2013-2014:

Foto’s van Nio 2018:

De bouw van de klassen in Nio:

2016 Nio De klassen zijn klaar

Jaarlijks honderden kinderen naar school

Het behaalde resultaat in negen jaar voor Flores School is de financiering van de bouw van zes klassen op drie scholen in afgelegen gebieden op Flores, Indonesië. Honderden kinderen kunnen nu en in de toekomst naar school in een gebied waar dat anders niet mogelijk was geweest.

Enkele bestuursleden van Flores Schoolproject hebben een aantal keer de scholen van het project bezocht. Zij hebben tijdens deze bezoeken Moses Jala en bestuursleden van de Australische partner organisatie gesproken. Ook bezochten vrienden en bekenden van Flores Schoolproject, op vakantie op Flores, de scholen met Moses als gids. Iedereen kwam met enthousiaste verhalen terug.

Lees ook de nieuwsbrieven van de eerste negen jaar.