Privacy Policy

Privacyverklaring Stichting Flores Schoolproject

Stichting Flores Schoolproject, gevestigd aan Recht Boomssloot 77/1
1011 CW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Welkom


Recht Boomssloot 77/1
1011 CW Amsterdam +31654958701

Mieke van Beeren is de Functionaris Gegevensbescherming en Voorzitter van Stichting Flores Schoolproject. Zij is te bereiken via floresschoolproject@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Flores Schoolproject verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens anders dan een e-mail adres achtergelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Flores Schoolproject verwerkt uw persoonsgegevens voor verzenden van de nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Flores Schoolproject neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Flores Schoolproject tussen zit.

Stichting Flores Schoolproject gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

WordPress website, deze wordt puur informatief gebruikt om bezoekers en dus belangstellenden op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting. Belangstellenden melden zich uitsluitend zelf per e-mail aan en geven daardoor zelf toestemming de nieuwsbrief te ontvangen en kunnen zichzelf ten allen tijden weer afmelden/uitschrijven.

Bewaartermijn

Stichting Flores Schoolproject bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • E-mail adres, onbepaalde bewaartermijn of tot u zichzelf afmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De e-mail adressen worden uitsluitend aangewend voor het verzenden van de nieuwsbrief waarbij wij opmerken dat er alleen een nieuwsbrief uitgaat als er nieuws te melden valt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Flores Schoolproject verstrekt uitsluitend aan derden alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Flores Schoolproject gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Stichting Flores Schoolproject wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Flores Schoolproject neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via floresschoolproject@gmail.com