Onze aanpak

Stichting Flores Schoolproject steunt kinderen, waar ze dat nodig hebben, om middelbaar onderwijs te kunnen volgen . Dat kan zijn met het betalen van schoolgeld, schooluniformen, leermiddelen, reiskosten voor de lokale bus naar school  en/of de kosten voor het onderbrengen in een gastgezin.

Met wie werken we samen

Met Rini Maghi, Moses Jala en Bram Vanderjagt. Rini Maghi en Moses Jala, geboren in dit gebied op Flores, doen de selectie van de kinderen. Het komt ook voor dat familieleden Rini vragen om financiële steun voor hun getalenteerde kind, neef of nichtje om naar de middelbare school te kunnen gaan. Rini en Moses hebben beide een Master in Education graad behaald in Australië. Na de masterstudie zijn ze teruggekeerd naar Bajawa op Flores. Rini was in 2009 de contactpersoon van Flores Schoolproject op Flores.  Toen Moses aangesteld werd als projectmanager ging Rini zich meer inzetten voor de positie van de vrouw in Indonesië en heeft zij jarenlang voor Plan gewerkt. Hierdoor heeft zij heel veel contacten met families in de regio en zet zij zich in hiervoor in. Moses is sinds 2011 projectmanager in opdracht van de Australische Flores Village Partners. Hij heeft de bouw van de scholen gecoördineerd en de onderwijzers gecoacht om beter onderwijs te geven.  Rini en Moses zijn beide zeer betrokken bij de lokale bevolking en gerespecteerde leden van hun gemeenschap. Doordat zij in dit gebied opgroeiden kennen zij de mensen, de tradities en de gewoontes. Rini heeft nu een aantal kinderen onder haar vleugels. Het meeste geld hiervoor komt van Bram Vanderjagt persoonlijk. Bram is vanaf het begin van het scholenproject op Flores, nu 9 jaar, bestuurslid van onze Australische partners. Bram komt drie tot vier keer per jaar in de dorpen op Flores en ziet de noden.

Hoe houden we contact

Voorzitter Mieke van Beeren heeft per WhattsApp, telefoon of  e-mail regelmatig contact met Rini, Moses en Bram.